Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τρίωρης απασχόλησης από ιδίους πόρους του Δήμου

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
image_print