Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Απόφαση πολυετούς δαπάνης και δέσμευση πίστωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023
image_print