Αυτ. Τμ. Υποστήριξης

Απόφαση πολυετούς δέσμευσης πραγματοποίησης δαπάνης για τη συνδρομή σε ηλεκτρονικό διαδικτυακό σύστημα επικοινωνίας, καταγραφής & παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και διάδρασης Δήμου-Δημότη μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και διαδικτυακές συνδρομές μέσω των οποίων το προσωπικό του Φορέα μας εξασφαλίζει καθημερινή ενημέρωση σχετικά με τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2022
image_print