Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης για εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Δράμας έτους 2021

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020
image_print