Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021
image_print