1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΕΝΤΕ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.