Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021
image_print