Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η TRAINING-NET ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020
image_print