Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ Π.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022
image_print