1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ Π.Σ. ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ