Απόφαση προέδρου για διάθεση υπαλλήλου σε άλλο δήμο.