Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΝ Β’ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020
image_print