Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΟΦΙΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021
image_print