Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print