Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠOΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023
image_print