1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΩΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ (ΑΠΟ 26-7 ΕΩΣ 25-9-2022).