Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης απασχόλησης

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
image_print