ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) για την περίοδο 2019-2023

Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019
image_print