Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΑΠΟ 03-07-2020 ΕΩΣ 31-12-2021

Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020
image_print