Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΚΥΗΣΗΣ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ι.Δ.Ο.Χ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
image_print