Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συν/σεων Δημοτ. Συμβουλίου και Επιτροπών Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020,2021. Για το 2020 υποχρέωση ποσού 3.984,12€ και για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 1.841,40€

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020
image_print