Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017.

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017
image_print