1

Αποπληρωμή εκλέκτορα του διεθνούς διαγωνιστικού σπουδαστικού 2021, για τις ανάγκες του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας.