Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 37/2020 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΤΗ 2013+2014 & ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΥ 6% & ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Τετάρτη, 3 Μάρτιος 2021
image_print