Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 90/2019 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. (ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13/01-10-2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ)

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020
image_print