Τμήμα Προμηθειών

Απόρριψη της με ημερ/νία 26-07-2019 (αρ.πρωτ. Δ.Δράμας 21644/29-07-2019) οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ΔΟΥΚΑΣ Α.Ε. για την προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας-αριθμοδότησης-και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας-προμήθεια υλικών σήμανσης (κώνοι, κορδέλες κ.λ.π.)-προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδικού δικτύου».

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019
image_print