Οικονομική Επιτροπή

Αποστολή αιτήματος για αναπροσαρμογή τιμών της σύμβασης με την εταιρεία Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022
image_print