Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Αποστολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες με αντίτιμο, β) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016
image_print