Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Αποστολή πρακτικού της διαπαραταξιακής επιτροπής για την έκδοση ή μη ψηφίσματος για τους Έλληνες της Ουκρανίας

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print