Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΩΤ.ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΖΩΝ ΣΤΟΝ Δ’ Π.Σ. Κ

Παρασκευή, 22 Ιούνιος 2018
image_print