Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛ.ΤΗΣ ΕΒΔΟΜ.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΥΠΑΛ. ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΜΑΪΟΥ 2022

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
image_print