Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ -ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2016
image_print