Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021
image_print