Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές.Πολυετής υποχρέωση 10.000,00€ στο έτος 2024.

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
image_print