Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019
image_print