Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021
image_print