Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021
image_print