Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021
image_print