Τμήμα Προμηθειών

Ασφάλιση ακινήτων Δήμου από τον κίνδυνο πυρκαγιάς για το διάστημα από 20/02/2020 έως 20/02/2021

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020
image_print