Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ( ΑΠΟ 7-8-2016 ΕΩΣ 7-8-2017 ΚΥ 8698, ΚΗΗ 5287, ΚΗΗ 5288, ΚΗΗ 5289, ΚΗΗ 5291, ΚΗΥ 9515, ΜΕ 48067, ΜΕ 48011)

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print