Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ( ΑΠΟ 7-8-2016 ΕΩΣ 7-8-2017 ΜΕ123258, ΚΗΥ 1403, ΚΗΥ 1429, ΚΗΥ 1430, ΚΗΥ 1447, ΚΗΥ 1416, ΚΗΥ 1433, ΚΗΥ 1434)

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print