Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (απο 7/8/2016 εως 7/8/2017 ΚΗΥ1389, ΚΗΥ 1500, ΚΗΥ 1387, ΜΕ 47997, ΚΗΥ 1499, ΚΗΥ 1369, ΚΗΥ 1498, ΚΗΥ 1497)

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016
image_print