Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, στρεφομένης κατά της υπ΄αριθ. 443/2020 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Α΄ Τμήματος) -και- κατά των : (α) Ελληνικού Δημοσίου που εκπροσωπείται νομίμως από τον Υπουργό Οικονομικών που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και (β) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «COSMOTE», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 99) και εκπροσωπείται νομίμως, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020
image_print