Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, στρεφομένης κατά της υπ’ αριθ. 402/20 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήματος Εργατικών Διαφορών) –και- κατά των (1) Ελευθερίας Σπυριδοπούλου του Χρήστου, κατοίκου Δράμας, οδός Αμισού αριθμ 7- Ν. Σεβάστειας (2) Ευθυαλίας Τυχόλα-Κυριακίδου του Αθανασίου, κατοίκου Δράμας, οδός Αντριγώνου 19Β, (3) Μαρίας Γιαννίκη του Κωνσταντίνου, κατοίκου Δράμας, Πετρούσας, και (4) Θεοδώρας Κοτσαρίδου του Ιωσήφ, κατοίκου Δράμας, Εργατικών Αγίου Σάββα, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2020
image_print