Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ενδίκου μέσου (ανάκληση ή μη της πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Νομού).

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2019
image_print