Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 147/2021 Απόφαση του του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β΄ Τμήματος)

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print