Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 247/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print