Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α101/2021 οριστική απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Α΄ Τμήματος).

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print