Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ΄ αριθ. 0103/10η/8-5-2018 απόφασης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του I Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2018
image_print