Οικονομική Επιτροπή

Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 34/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας που αφορά την διαταγή πληρωμής στον αιτούντα Αθανάσιο Ρεπάκη του Λαζάρου.

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020
image_print